Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Program rozvoja obce Petrova Lehota 2015 – 2023 schválenýd61d7_821f7_PRO-Petrova-Lehota-2015_2023_Schvaleny.pdf
Programu rozvoja obce Motešice 2015 – 20233ae0d_5b93b_PRO.pdf