Voľby do samosprávy obcí a VUC 2022

Viac informácii o voľbách nájdete na https://www.minv.sk/?volby-selfgov22