Voľby do samosprávy obcí a VUC 2022

Viac informácii o voľbách nájdete na https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

DátumNázovPopisPríloha
31.10.2022Uverejnenie výsledkov volieb1ddb5_Výsledky Voľby OSO 2022.pdf
23.09.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov - zastupiteľstvo5fddb_Zoznam zaregistrovanych kandidatov zastupitelstvo.pdf
23.09.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov - predseda19200_Zoznam zaregistrovanych kandidatov predseda.pdf
16.09.2022Zoznam kandidátov na starostuc4a5e_Zoznam kandidátov na starostu OSO22_V512a.pdf
16.09.2022Zoznam kandidátov na poslancov08a72_Zoznam kandiátov na poslancov OSO22_V512-1.pdf
18.07.2022Oznámenie o volebných obvodoch, počte poslancov, zoznam obcí patriacich do jednotlivých volebných obvodov, zoznam sídiel obvodných volebných komisií a sídlo volebnej komisie samosprávneho kraj55fa8_Vypis z uznesenie Zastupitelstva TSK.pdf
18.07.2022Oznámenie o delegovaní člena do vol. komisief2ded_Oznámenie o delegovaní člena do vol. komisie.docx
18.07.2022Oznámenie o zapisovateľke a doručovaní listín do el.schránky71f1a_Oznámenie o zapisovateľke a doručovaní listín do el.schránky.docx
18.07.2022Oznámenie o volebnom obvode a počte poslancovef477_Oznámenie o volebnom obvode a počte poslancov.docx
18.07.2022Zverejnenie - počet obyvateľov VOL 226fdda_Zverejnenie - počet obyvateľov VOL 22.docx