Kontakt

OBECNÝ ÚRAD PETROVA LEHOTA

Petrova Lehota č.51, 913 26 Pošta Motešice

Referent,účtovník
Mária Mišáková
Email: ekonom@petrovalehota.sk
tel.: +421 32 659 42 33

IČO: 35590017
DIČ: 2021257623

Bankové spojenie:
IBAN SK02 5600 0000 0006 6613 3002
Prima banka Slovensko, a.s.

 

STAROSTA OBCE

Radko Rožánek

mobil.: +421 915 975348
tel.: +421 32 659 42 33

Email: starosta@petrovalehota.sk