Úradná tabuľa

Informácie k sčítaniu domov  a bytov Sčítanie domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich  dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže...

O Z N A M Vzhľadom na mimoriadnu situáciu  a opatrenia zamerané na ochranu zdravia  budú stránkové hodiny  obecného úradu v Petrovej Lehote  počas trvania mimoriadnej situácie  s účinnosťou od 16.3.2020 až do odvolania obmedzené.  Neodkladné  záležitosti riešte...