Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľDokument
Zámenná zluva Branislav Ševčík - Obec21.07.202121.07.2021Branislav Ševčík2bbff_Zámenná zluva Branislav Ševčík - Obec.pdfViac
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN ZSE14.05.202114.05.2021Západoslovenská distribučná, a.s.f1cbb_ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN ZSE.pdfViac
Zmluva Štatistika - sčítanie 202109.12.202009.12.2020Zmluva Štatistika - sčítanie 20214492f_1e3b5_Zmluva-Štatistika-sčítanie-2021.pdfViac
Zmluva o bežnom účte12.02.202012.02.2020Prima Banka Slovensko, a.s.c2920_0cfd9_Zmluva-o-BU-0666133010.pdfViac
119/005/19Municipálny úver - univerzál28.11.201928.11.2019Prima Banka Slovensko, a.s.6f192_72ea5_Municipálny-úver-Univerzál.pdfViac
04/005/2018Dodatok č. 2 k zmluve DEXIA28.06.201928.06.2019Prima Banka Slovensko, a.s.f929b_27bf7_Dodatok-č.-2-k-zmluve-Dexia.pdfViac
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1-201929.05.201929.05.2019TRIM s.r.o.d9e33_cb127_Dodatok-č.1-k-zmluve-o-dielo-č.-1-2019.pdfViac
1/2019Zmluva o dielo č 1-201929.05.201929.05.2019TRIM s.r.o.e1512_76131_Zmluva-o-dielo-č-1-2019.pdfViac
zmluvu o grantovom učte26.04.201926.04.2019Prima Banka Slovensko, a.s.67f64_7ae35_Zmluva-o-grantovom-účte.pdfViac
04-062-10, dZmluva o úvere16.06.201816.06.2018Dexia Komunál univerzálny úver,3427d_772e0_Dexia-Komunál-univerzálny-úver-Zmluva-o-úvere-č.-04-062-10-d.pdfViac
04-004-18Mandátna zmluva16.06.201816.06.2018Prima Banka Slovensko, a.s.1ddc8_72236_Prima-Banka-Slovensko-a.s.-Mandátna-zmluva-č.04-004-18.pdfViac
Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy16.06.201816.06.2018Prima Banka Slovensko, a.s.-5222a_1bef2_Prima-Banka-Slovensko-a.s.-Zmluva-o-Municipálnom-úvere-Eurofon.pdfViac
072TN130025ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 072 TN13026.03.201826.03.2018Pôdohospodárska platobná agentúracfc9c_23907_PPA-zmluva-072TN130025.pdfViac
34/2016/08421/M/RMiestna komunikácia a parkové úpravy13.08.201613.08.2016ZoD Cesty Nitra a.s.3e902_fc896_ZoD-Cesty-Nitra-a.s..pdfViac
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb21.12.201521.12.2015PROTEUS s.r.o.0d9ca_7ce46_PROTEUS-s.r.o..pdfViac
č.243096-2015Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke19.11.201519.11.2015Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.c345f_fdacc_Dohoda-o-vyplňovacom-práve-k-blankozmenke-č.-243096-2015.pdfViac
č.243125-2015Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke19.11.201519.11.2015Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.26538_9dbc4_Dohoda-o-vyplňovacom-práve-k-blankozmenke-č.-243125-2015.pdfViac
č.243096-2015Úverová zmluva19.11.201519.11.2015Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.01b76_e4938_Úverová-zmluva-č.243096-2015.pdfViac
č.243125-2015Úverová zmluva19.11.201519.11.2015Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.3ab9e_c064f_Úverová-zmluva-č.243125-2015.pdfViac
Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory - dotačný účet19.10.201519.10.2015Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.fa43e_b849c_Zmluva-o-bežnom-účte-na-vyplatenie-podpory-dotačný-účet.pdfViac
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac