VZN
DátumNázovPopisPríloha
29.12.2023VZN č.2-2023_poplatok za rozvoj31c4c_VZN č.2-2023_poplatok za rozvoj (1).pdf
29.12.2023VZN č. 1-2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO v Obci Petrova Lehota426af_VZN č. 1-2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO v Obci Petrova Lehota.pdf
04.12.2023Návrh VZN č. 2 - o miestnom poplatku za rozvoj na území obce 4c404_Návrh_VZN 2-2023_poplatok za rozvoj.pdf
04.12.2023Návrh VZN č. 1-2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KOc196d_NÁVRH VZN č. 1-2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO v Obci Petrova Lehota.pdf
16.12.2019Dodatok č. 1Dodatok č. 10f9f1_54f3c_Dodatok-č.-1.pdf
29.06.2019Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016Všeobecne záväzné nariadenieč.1/2016o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Petrova Lehota86c06_829bb_VZN-Petrova-Lehota-o-nakladaní-s-komunálnymi-odpadmi-a-s-drobnými-stavebnými-odpadmi-na-území-obce-Petrova-Lehota.pdf
20.07.2018VZN č. 1-2018 o sposobe nahradneho zasobovania vodouf4163_VZN č. 1-2018 o sposobe nahradneho zasobovania vodou.pdf
27.12.2015VZN č. 2 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KOc6769_VZN č. 2_2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO.pdf