Starosta obce a poslanci

Radko Rožánek – starosta obce

Petrova Lehota 24
913 26 pošta Motešice
emailstarosta@petrovalehota.sk

tel.: +421 915 975 348

 
 
 
 

POSLANCI OBCE

 

Milan Sapák, bytom Petrova Lehota č.81 /zástupca starostu obce /


Alojz Bugala, bytom Petrova Lehota č.30


Adriana Rožánková, bytom Petrova Lehota č.24


Jitka Machatová, bytom Petrova Lehota č.11


Tomáš Mitický, bytom Petrova Lehota č.106