Starosta obce a poslanci

Radko Rožánek – starosta obce

Petrova Lehota 24
913 26 pošta Motešice
emailstarosta@petrovalehota.sk

tel.: +421 915 975 348

 
 
 
 

POSLANCI OBCE

 

Adriana Rožánková, bytom Petrova Lehota č.24 / zástupca starostu obce /


Tomáš Mitický, bytom Petrova Lehota č. 106


Roman Mitický, bytom Petrova Lehota č. 132


Milan Sapák, bytom Petrova Lehota č.81


Stanislav Blaho, bytom Petrova Lehota č.127