O obci
Úradná
tabuľa
Tlačivá
Starosta
obce
Triedenie
odpadu
Kontakt
Farské oznamy
Žiadne oznamy
17.01.2021

Bratislava + 16. septembra 2020   Domy a byty sčítavali aj počas leta Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Do sčítania sú zapojené všetky slovenské obce v celkovom  počte 2 927. Percento editovaných bytov stúplo aj počas letných mesiacov – za celé Slovensko sa blíži k 50 % a tri slovenské kraje túto hranicu už prekročili. Tak ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v auguste najrýchlejšie napredovalo  sčítanie domov a bytov  v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji, kde sa počet editovaných bytov blíži k 60 %, v prípade Nitrianskeho kraja je to dokonca 64 % bytov, čo vysoko prekračuje slovenský priemer. Prínos sčítania v Trenčianskom kraji Rozpracovanosť sčítania v kraji bola k 31. 8. na úrovni 43,52 %. Dve obce z okresu Prievidza – Nitrianske Sučany a Poluvsie, sčítali všetky domy a byty.    „Teší ma, že v rámci širokého okolia sme medzi prvými, a týmto musím poďakovať aj zamestnankyni, ktorá túto činnosť vykonala a tým aj reprezentuje našu obec Nitrianske Sučany. K danej problematike úspešného sčítania v našej obci môžem konštatovať, že zamestnankyňa obecného úradu – zodpovedná osoba za sčítanie domov a bytov Mgr. Vlasta Sladkayová, poňala túto úlohu zodpovedne a vzhľadom na množstvo iných povinnosti začala úlohu riešiť v čo najskoršom termíne a hlavne aj v rámci svojho voľného času. Pre nás ako pre každú samosprávu sú dôležité presné a aktuálne informácie tohto sčítania, čo znamená, že tieto skutočnosti môžeme využiť na stabilitu a ďalší rozvoj obce v každej oblasti a pre každé vekové generácie,“ zhodnotil PhDr. Pavol Caňo, starosta obce Nitrianske Sučany.   VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SČÍTANÍ _________________________________________________________   SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) – POTREBNÉ INFORMÁCIE  

  1. fáza projektu – Sčítanie domov a bytov v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

 

  1. fáza projektu – Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
  _________________________________________________________ Prvá fáza SODB 2021 je realizovaná v spolupráci so samosprávami, zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytov na Slovensku. Samotné sčítanie domov a bytov sa realizuje do 12. 2. 2021. Po tomto termíne nastáva druhá fáza projektu, sčítanie obyvateľov.   Základné otázky a odpovede k sčítaniu domov a bytov: Na Slovensku sa  doteraz uskutočňovalo tradičné sčítanie. V roku 2021 bude ako integrované sčítanie. V čom je základný rozdiel?  Základný rozdiel je v tom, že sa budú využívať okrem údajov od obyvateľov aj údaje z rôznych zdrojov (administratívnych zdrojov údajov). Obyvatelia sa na sčítaní domov a bytov nebudú zúčastňovať. Sčítanie domov a bytov sa už začalo 1. 6. 2020 a trvá do 12. februára 2021. V druhej fáze sa sčítavajú obyvatelia a to od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie je jedinečné svojou online elektronickou formou v prvej aj druhej fáze. Na oboch fázach veľmi úzko spolupracujeme so samosprávou. Sčítanie domov a bytov sa koná podľa nového konceptu, teda bez účasti obyvateľov? Áno, ide o elektronické sčítanie, ktoré realizuje samospráva. Pred začiatkom sčítania Štatistický úrad SR pripravil podklady a predvyplnil obciam existujúce údaje, určených zamestnancov obcí sme zaškolili a majú k dispozícii videá, dokumenty a školiace materiály. S údajmi teda v obciach pracujú výlučne zaškolené osoby, ktoré majú prístup do systému. Tým, že bola mimoriadna situácia z dôvodu COVID-19, pristúpili sme k e-learningovej forme školenia a vyškolili sme v krátkom čase 5 313 osôb. Do elektronického systému sčítania sa nám k dnešnému dňu zapojili všetky obce.     +   Na plánovanie novej infraštruktúry a budovanie ciest. Na plánovanie budovania nových materských škôl, predškolských zariadení a základných škôl. +  Na plánovanie zriadenia nových stacionárov pre dôchodcov. +  Na plánovanie budovania nájomných bytov a ich reálnu potrebu v konkrétnych regiónoch SR.   SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Na Slovensku má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca roku 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do konca roku 2024. Informácie k SODB nájdete na adrese www.scitanie.sk. Podmienky upravuje osobitný zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a opatrenia ŠÚ SR.

Oznam
Na stránke sa momentálne pracuje. Ďakujeme za pochopenie
Kontakt
Petrova Lehota č.51
913 26 Pošta Motešice
starosta@petrovalehota.sk
+421 915 975348+421 32 659 42 33