O obci
Úradná
tabuľa
Tlačivá
Starosta
obce
Triedenie
odpadu
Kontakt
Farské oznamy
Žiadne oznamy
02.03.2022

Obecný úrad týmto žiada občanov – majiteľov psov k dodržiavaniu platného  Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2013 o niektorých podmienkach držania psov v obci Petrova Lehota.

Žiadame preto majiteľov psov, aby zabraňovali voľnému pohybu svojich psov po obci.

Zároveň žiadame majiteľov psov, ktorí chodia venčiť psov v obci, aby pes bol na vôdzke a  mal náhubok, Zároveň je majiteľ psa povinný odstrániť exkrementy svojho psa /zberom do vreciek/ a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, ale i priestranstiev súkromných občanov.

V prípade zistení nerešpektovania Všeobecne záväzného nariadenia môže byť občanovi – držiteľovi psa udelená pokuta za priestupok až do výšky 165 €.

Oznam
Na stránke sa momentálne pracuje. Ďakujeme za pochopenie
Kontakt
Petrova Lehota č.51
913 26 Pošta Motešice
starosta@petrovalehota.sk
+421 915 975348+421 32 659 42 33