O obci
Úradná
tabuľa
Tlačivá
Starosta
obce
Triedenie
odpadu
Kontakt
Farské oznamy
Žiadne oznamy
17.01.2021

Obec Petrova Lehota mala ku dňu vyhlásenia volieb 191 obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote dňa 8.08.2018 uznesením č. 18/2018 určilo v zmysle ust. § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s rozhodnutím predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 203/2018 Z. z., že Obecné zastupiteľstvo v Petrovej Lehote vo volebnom období 2018 – 2022 bude mať 5 poslancov, ktorí budú volení v 1 volebnom obvode pre celú obec. Starosta obce Petrova Lehota v zmysle ust. § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o volebnom práve“) vymenoval dňa 15. augusta 2018 za zapisovateľku miestnej  volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018, Máriu Mišákovú, zamestnankyňu Obce Petrova Lehota. V čase pred uskutočnením volieb do orgánov samosprávy obcí zapisovateľka miestnej   volebnej komisie preberá doručené kandidátne listiny. Kandidátne listiny pre voľbu starostu obce a kandidátne listiny poslancov obecného zastupiteľstva v obci Petrova Lehota v listinnej forme doručí strana prostredníctvom svojho splnomocnenca, a nezávislý kandidát osobne zapisovateľke miestnej volebnej komisie, a to najneskôr do 11. septembra 2018 do 24.00 h. Zapisovateľku miestnej volebnej komisie je možné kontaktovať prostredníctvom e-mailu:ekonom@petrovalehota.sk, – osobne: počas úradných hodín  na adrese Obecný úrad Petrova Lehota č. 51, alebo po tel. dohovore na tel.č.: 0907071146  / Mária Mišáková – zapisovateľka /   Elektronické adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: ekonom@petrovalehota.sk Všetky potrebné informácie sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.

Oznam
Na stránke sa momentálne pracuje. Ďakujeme za pochopenie
Kontakt
Petrova Lehota č.51
913 26 Pošta Motešice
starosta@petrovalehota.sk
+421 915 975348+421 32 659 42 33