Zverejňovanie zmlúv

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie zmlúv

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyDátum ukončenia zmluvyDátum zverejneniaSúbory na stiahnutie
Prima Banka Slovensko, a.s.Zmluva o bežnom účte12.2.2020Zmluva o BU 0666133010
119/005/19Prima Banka Slovensko, a.s.Municipálny úver - univerzál28.11.2019
04/005/2018Prima Banka Slovensko, a.s.Dodatok č. 2 k zmluve DEXIA 28.6.2019
TRIM s.r.o.Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1-201929.5.2019
1/2019TRIM s.r.o.Zmluva o dielo č 1-2019
29.5.2019


Prima Banka Slovensko, a.s.zmluvu o grantovom učte 26.4.2019
04-062-10, dDexia Komunál univerzálny úver, Zmluva o úvere16.6.2018
04-004-18Prima Banka Slovensko, a.s.Mandátna zmluva 16.6.2018
Prima Banka Slovensko, a.s.-Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy16.6.2018
072TN130025Pôdohospodárska platobná agentúraZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 072 TN13026.3. 2018
34/2016/08421/M/RZoD Cesty Nitra a.s.Miestna komunikácia a parkové úpravy13.8.2016
PROTEUS s.r.o.Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultaèných služieb21.12.2015
č.243096-2015Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 19.11.2015
č.243125-2015Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 19.11.2015
č.243096-2015Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Úverová zmluva 19.11.2015
č.243125-2015Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Úverová zmluva 19.11.2015
Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory - dotaèný úèet19.10.2015
15/144Prvá Európska Konzultačná spol s.r.o.Zmluva o dielo na zhotovenie projektu17.8.2015
1/2015MEDIPROJEKT spol s.r.o.Zmluva o dielo 13.8.2015
Zmluva o dielo

c. 01/2014
TRIM, s.r.o.Správa podľa § 21 ods. 2, 3/.30.1.2015
20120611ICS Systems s.r.o., Mýtna 558/10, 916 01 Stará TuráZmluva o užívaní časti nehnuteľnosti 27.7.2032
04/041/10Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úver dodatok č.127.3.2017
04/062/10Prima banka Slovensko, a.s.Dexia Komunál univerzálny úver dodatok è.221.11.2025