Plán zasadnutí OZ 2015

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

Obce Petrova Lehota  na rok 2015


 

25.01. 2015

20.04. 2015

7.09. 2015

09.11. 2015

 

Radko Rožánek –  starosta obce