Tlačivá na stiahnutie

Ohlásenie drobnej stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na kolaudáciu stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie udržiavacích prác

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o predčasné užívanie stavby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o zmenu stavby ešte pred jej dokončením

Žiadosť o zmenu v užívaní stavby

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby