Hospodárenie obce

Hospodárenie obce

Názov dokumentuSúbory na stiahnutie
Poznámky 31.12.2014
Výročná správa 2014
Správa audit 2014
Poznámky k 31.12.2013
Správa audit 2013
Výročná správa 2013