Author: Milan Ježko

O Z N A M Vzhľadom na mimoriadnu situáciu  a opatrenia zamerané na ochranu zdravia  budú stránkové hodiny  obecného úradu v Petrovej Lehote  počas trvania mimoriadnej situácie  s účinnosťou od 16.3.2020 až do odvolania obmedzené.  Neodkladné  záležitosti riešte vopred telefonicky so starostom obce...