Author: Milan Ježko

Oznam V obci Petrova Lehota sa celoplošné testovanie obyvateľstva na COVID 19  uskutoční v budove Obecného úradu dňa 1. novembra 2020 t.j v nedeľu v čase od 7.00 hod do 22. 00 /prestávka od 12.00 – 13.00 hod./ Posledný odber...

O z n á m e n i e Oznamujeme  občanom, že dňa  28. októbra 2020  /streda/ v čase od 7.30 hod. do 14.00 hod. bude v obci čiastočne prerušená distribúcia elektriny, z dôvodu plánovaných prác na zariadení  distribučnej sústavy....

Informácie k sčítaniu domov  a bytov Sčítanie domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich  dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov. Sčítanie domov a bytov vykoná...

O Z N A M Vzhľadom na mimoriadnu situáciu  a opatrenia zamerané na ochranu zdravia  budú stránkové hodiny  obecného úradu v Petrovej Lehote  počas trvania mimoriadnej situácie  s účinnosťou od 16.3.2020 až do odvolania obmedzené.  Neodkladné  záležitosti riešte vopred telefonicky so starostom obce...