Testovanie COVID 19

Testovanie COVID 19

Tlačová správa - Domy a byty sčítavali aj počas leta
Oznam V obci Petrova Lehota sa celoplošné testovanie obyvateľstva na COVID 19  uskutoční v budove Obecného úradu dňa 1. novembra 2020 t.j v nedeľu v čase od 7.00 hod do 22. 00 /prestávka od 12.00 – 13.00 hod./ Posledný odber bude možný o 21.30 hod. Testovania sa nemusia zúčastniť   ľudia, ktorí sú starší ako 65 rokov a deti do 10 rokov. V obci nie je zatiaľ určené poradie účasti občanov na testoch. Testovanie bude prebiehať priebežne.  Prednosť budú mať občania s trvalým pobytom. V prípade vzniku dlhšieho čakania pred odberným miestom majte rúško, dodržujte 2 m odstup a buďte trpezliví. Veríme, že budete zodpovední a spolu to zvládneme. Petrova Lehota, 28.10.2020