ÚRADNÝ OZNAM

odpad

ÚRADNÝ OZNAM

ORHZZ - vyhlásenie zvýš. nebezpeč. požiarov
VEREJNÁ VYHLÁŠKA – IZOLÁCIA V DOMÁCOM PROSTREDÍ

O Z N A M

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu  a opatrenia zamerané na ochranu zdravia  budú stránkové hodiny  obecného úradu v Petrovej Lehote  počas trvania mimoriadnej situácie  s účinnosťou od 16.3.2020 až do odvolania

obmedzené. 

Neodkladné  záležitosti riešte vopred telefonicky so starostom obce na

mob. č. 0915975348 a to v dňoch pracovných  –pondelok,  stredu a piatok v čase od 8.30 hod do 11.00 hod.