PRERUŠENIE ELEKTRICKEJ ENERGIE

PRERUŠENIE ELEKTRICKEJ ENERGIE

Výzva na orezanie stromov

O z n á m e n i e

Oznamujeme občanom, že v dňoch 17. a 18. decembra 2019 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. bude v obci Petrova Lehota prerušená distribúcia elektriny, z dôvodu plánovaných prác na zariadení distribučnej sústavy.