Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie