↑ Return to Zasadnutia OZ

Plán zasadnutí OZ 2015

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

Obce Petrova Lehota  na rok 2015

25.01. 2015

20.04. 2015

7.09. 2015

09.11. 2015

                                                            Radko Rožánek-  starosta obce