Zverejňovanie zmlúv

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCena *Dátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvyDátum zverejneniaSúbory na stiahnutie
34/2016/08421/M/RZoD Cesty Nitra a.s.Miestna komunikácia a parkové úpravy12.8.201613.8.2016zod-cesty-nitra-a-s
PROTEUS s.r.o.Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb21.12.2015PROTEUS s.r.o.
č.243096-2015Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 19.11.2015
č.243125-2015Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 19.11.2015
č.243096-2015Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Úverová zmluva 19.11.2015
č.243125-2015Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Úverová zmluva 19.11.2015
Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory - dotačný účet19.10.2015
15/144Prvá Európska Konzultačná spol s.r.o.Zmluva o dielo na zhotovenie projektu17.8.2015Prvá Európska Konzultačná spol. s.r.o.
1/2015MEDIPROJEKT spol s.r.o.Zmluva o dielo Na vypracovanie projektovej dokukentácie13.8.2015MEDIPROJEKT, spol.s.r.o.
Zmluva o dielo
c. 01/2014
TRIM, s.r.o.Správa podľa § 21 ods. 2, 3/.„Vodovod – Petrova Lehota“ - I. etapa stavby237 574,80 €30.1.2015TRIM s.r.o.
20120611ICS Systems s.r.o., Mýtna 558/10, 916 01 Stará TuráZmluva o užívaní časti nehnuteľnosti Osadenie zariadenia na prevádzkovanie elektronickej komunikačnej sietenestanovená2.8.201227.7.20321-2_strana.pdf
3-4_starna.pdf
04/041/10Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úver dodatok č.1Úver7 720,28 €2.5.201227.3.2017dexia_dotatok_c.1

1_strana

2_strana
04/062/10Prima banka Slovensko, a.s.Dexia Komunál univerzálny úver dodatok č.2úver9 200,00 €12.5.201221.11.20251strana

2strana

dexia_dodatok_c.2