↑ Return to Obecný úrad

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN 2016

NázovSchválenéVyhlásenéÚčinnosťPlatné doNahradenéSúbor na stiahnutie
Všeobecne záväzné nariadenie
č.1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Petrova Lehota
29.6.201614.7.2016VZN 2016