↑ Return to Obecný úrad

Hospodárenie obce

DátumDokument
Výročná správa 2014
Poznámky 31.12.2014

Správa audit 2014

Výročná správa 2013
Poznámky k 31.12.2013
Správa audit 2013