Kontakty

 

Poštová adresa:Obecný úrad Petrova Lehota
Petrova Lehota  č. 51
913 26 MOTEŠICEtel.: 032/6594233email:
info@petrovalehota.sk

starosta@petrovalehota.sk
ekonom@petrovalehota.sk
IČO: 35590017
DIČ: 2021257623Bankové spojenie: 0666133002/5600 Prima Banka

Pondelok   8.30 – 15,30
Utorok        nestránkový deň
Streda        8.30 – 15,30
Štvrtok        nestránkový deň
Piatok         8.30 – 12,00